Bảng quảng cáo
Thông báo: Năm học 2017 – 2018 trường THPT Châu Thành sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1957 – 2017) dự kiến vào các ngày 17,18/11/2017
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ tại văn phòng trường THPT Châu Thành hoặc SĐT: (064) 3825126                                          
Thứ sáu, Ngay 19/4/2019 
Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2015

Thứ bảy 21/9/2013 Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2015 đã bầu ra ban chấp hành gồm 07 vị. Sau đó ban chấp hành đã họp để phân công.

- Chủ tịch Công đoàn cơ sở: Cô Nguyễn Thị Minh Đào sinh năm 1982, đảng viên, giáo viên Toán .

- Phó chủ tịch Công đoàn: Cô Trần Thị Tuyết Hoa, sinh năm 1978, đảng viên, giáo viên Ngữ văn.

Ủy viên: Cô Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1976, đảng viên, giáo viên Ngữ Văn.

Cô Nguyễn Thị Vân Anh, sinh năm 1982, đảng viên, giáo viên Sinh học.

Cô Phạm Minh Lương, sinh năm 1983, giáo viên Giáo dục Công dân.

Cô Trần Thị Thu Liễu, sinh năm 1971, tổ trưởng tổ Hành chính.

Thầy Trần Hữu Anh Tuấn, sinh năm 1974, tổ phó tổ Ngoại ngữ.

BCH Congdoan13-15

Thầy Cô: Minh Lương - Minh Đào - Nguyễn Nhung - Tuyết Hoa - Vân Anh - Anh Tuấn

                             MinhDao

                      Cô Nguyễn Thị Minh Đào - Chủ tịch Công đoàn

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Tin mới