Bảng quảng cáo
Thông báo: Năm học 2017 – 2018 trường THPT Châu Thành sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1957 – 2017) dự kiến vào các ngày 17,18/11/2017
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ tại văn phòng trường THPT Châu Thành hoặc SĐT: (064) 3825126                                          
Thứ ba, Ngay 22/1/2019 
DANH SÁCH TRÚNG CỬ BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHÂU THÀNH NĂM HỌC 2014 – 2015

TT

Họ và Tên

Nữ

Ngày sinh

Lớp

Đoàn viên/BCH

Dân tộc

Tôn giáo

Ghi chú

1

Vũ Hữu Tài

 

04/03/1997

12B1

Đoàn viên - BCH

Kinh

Không

 

2

Lê Thùy Như

x

19/05/1996

12B3

Đoàn viên - BCH

Kinh

Không

 

3

Bùi Phạm Khánh Linh

x

16/02/1997

12B3

Đoàn viên - BCH

Kinh

Không

 

4

Lê Khánh Hồng Nhung

x

16/02/1998

12B4

Đoàn viên - BCH

Kinh

Không

 

5

Lê Thị Ngọc Yên

x

04/09/1997

12B4

Đoàn viên - BCH

Kinh

Không

 

6

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

x

19/06/1997

12B5

Đoàn viên - BCH

Kinh

Không

 

7

Nguyễn Minh Quốc

 

18/07/1997

12B5

Đoàn viên - BCH

Kinh

Không

 

8

Phạm Vũ Hồng Lĩnh

 

01/01/1997

12B6

Đoàn viên - BCH

Kinh

Không

 

9

Lê Chí Hùng

 

07/05/1997

12B7

Đoàn viên - BCH

Kinh

Không

 

10

Trần Nho Đức

 

22/03/1998

11A1

Đoàn viên - BCH

Kinh

Không

 

11

Mai Tô Việt Hiền

x

10/10/1998

11A1

Đoàn viên - BCH

Kinh

Không

 

12

Lâm Huỳnh Trúc Anh

x

22/01/1998

11B6

Đoàn viên - BCH

Kinh

Không

 

13

Lữ Gia Hân

x

22/05/1998

11B6

Đoàn viên - BCH

Kinh

Không

 

14

Lê Thịnh Phát

 

20/07/1998

11B7

Đoàn viên - BCH

Kinh

Không

 

15

Trần Hồng Quân

 

02/10/1998

11B8

Đoàn viên - BCH

Kinh

Không

 

16

Dương Thu Thủy

x

09/04/1998

11B8

Đoàn viên - BCH

Kinh

Không

 

17

Lê Đình Lê

 

25/09/1998

11B9

Đoàn viên - BCH

Kinh

Không

 

18

Đoàn Ngọc Thiện Đạt

 

11/07/1999

10A1

Đoàn viên - BCH

Kinh

Không

 

19

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

x

10/08/1998

10A2

Đoàn viên - BCH

Kinh

Không

 

20

Nguyễn Anh Thy

x

27/07/1999

10A2

Đoàn viên - BCH

Kinh

Không

 

21

Vũ Viết Lâm

 

07/04/1999

10B1

Đoàn viên - BCH

Kinh

Không

 

22

Nguyễn Thị Thu Hiền

x

28/08/1999

10B3

Đoàn viên - BCH

Kinh

Không

 

23

Nguyễn Vũ Tùng Lâm

 

03/06/1999

10B3

Đoàn viên - BCH

Kinh

Không

 

24

Phan Thị Hồng Nhung

x

12/04/1999

10B7

Đoàn viên - BCH

Kinh

Không

 

25

Lại Thị Kim Hồng

x

08/07/1998

10B8

Đoàn viên - BCH

Kinh

Không

 

26

Mai Chấn Quý

 

06/06/1985

GV

Đoàn viên - BCH

Kinh

Không

 

27

Lê Nguyễn Thu ngân

 

15/7/1999

10A2

Đoàn viên - BCH

Kinh

Không

 

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Tin mới