Bảng quảng cáo
Thông báo: Năm học 2017 – 2018 trường THPT Châu Thành sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1957 – 2017) dự kiến vào các ngày 17,18/11/2017
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ tại văn phòng trường THPT Châu Thành hoặc SĐT: (064) 3825126                                          
Thứ ba, Ngay 22/1/2019 
GIỚI THIỆU
   Chúng tôi giới thiệu toàn văn chỉ thị 15-CT/TW đến đảng viên chi bộ trường THPT Châu Thành nghiên cứu và thực hiện.  Các đ/c có thể lưu tài liệu về máy cá nhân:   chithi15-BCTChỉ thị của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng  LTS: Ngày 24-2-2012, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị...
              ĐẠI HỘI                                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   CHI BỘ TRƯỜNG THPT CHÂU THÀNH   Bà Rịa, ngày 18 tháng 5 năm 2010              NHIỆM KỲ 2010-2015             *                                 NGHỊ QUYẾT Đại hội Chi bộ trường THPT Châu Thành lần thứ VII Đại hội Chi bộ Trường...
   Ngày 7/1/2011, Chi bộ Đảng tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới : Cô Võ Hồng Lê Uyên.   Cô Uyên hiện nay là Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ, còn độc thân, là giáo viên nhiệt tình trong giảng dạy, xông xáo trong công tác và có tinh thần đoàn kết thân ái với đồng nghiệp.      Chi bộ hiện nay có 13 đảng viên, đạt tỷ lệ 16%. Giới thiệu nhiệm vụ đảng viên:              Họ...
TRƯỜNG THPT CHÂU THÀNH DANH SÁCH CÁN BỘ -GIÁO VIÊN-CÔNG NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2012-2013 TT Họ và tên C vụ Môn Nữ ĐV ĐTĐ N sinh N đến Số ĐT 1 Võ Đình Thuần HT Toán x 1964 1985 0913849761 2 Võ Ngọc Bửu Chánh P.HT Toán x 1953 1980 0983114190 3 Đinh Ngọc Đức P.HT Toán x 1974 1996 0913957764 4 Nguyễn Đình Lâm TT Toán...
TRƯỜNG THPT CHÂU THÀNH DANH SÁCH CÁN BỘ -GIÁO VIÊN-CÔNG NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2011-2012 TT Họ và tên                    C vụ Môn Nữ ĐV ĐTĐ Năm sinh N đến Số ĐT 1 Võ Đình     Thuần HT Toán x 1964 1985 0913849761 2 Võ Ngọc Bửu Chánh P.HT Toán x 1953 1980 0983114190 3 Đinh Ngọc Đức P.HT Toán...
«Bắt đầuLùi12345678Tiếp theoCuối»

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Tin mới