Bảng quảng cáo
Thông báo: Năm học 2017 – 2018 trường THPT Châu Thành sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1957 – 2017) dự kiến vào các ngày 17,18/11/2017
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ tại văn phòng trường THPT Châu Thành hoặc SĐT: (064) 3825126                                          
Thứ năm, Ngay 21/11/2019 
DANH SÁCH BAN CÁN SỰ LỚP 2012-2013
DANH SÁCH BAN CÁN SỰ LỚP NĂM HỌC 2012-2013
Lớp Mã số Chức vụ Họ Tên
10b7 15 Lớp trưởng Lê Thị Hường
10A1 27 Lớp trưởng Đào Thị Thu Thảo
10b7 11 Lớp phó Nguyễn Thị Bích Hoa
10A1 19 Lớp phó Trang Hoàng My
10b7 14 Tổ trưởng tổ 1 Lại Thị Huệ
10A1 24 Tổ trưởng tổ 1 Võ Đình Hoàng Quyên
10b7 32 Tổ trưởng tổ 2 Nguyễn Thị Thu Thủy
10A1 17 Tổ trưởng tổ 2 Trần Thị Thùy Linh
10b7 38 Tổ trưởng tổ 3 Trần Quốc Việt
10A1 32 Tổ trưởng tổ 3 Lê Minh Tuấn
10b7 30 Tổ trưởng tổ 4 Phạm Thị Ái Thư
10A1 31 Tổ trưởng tổ 4 Vũ Nguyễn Minh Tuân
10b8 22 Lớp trưởng Trần Linh Tâm
10A2 13 Lớp trưởng Phạm Thị Thùy Linh
10b8 3 Lớp phó Nguyễn Thị Mỹ Hiếu
10A2 7 Lớp phó Nguyễn Thị Thúy Hoài
10b8 7 Tổ trưởng tổ 1 Trịnh Thị Thanh Lam
10A2 17 Tổ trưởng tổ 1 Bùi Trần Thảo My
10b8 12 Tổ trưởng tổ 2 Lê Thắng Lợi
10A2 15 Tổ trưởng tổ 2 Triệu Khánh Linh
10b8 6 Tổ trưởng tổ 3 Lý Lâm Chí Khang
10A2 5 Tổ trưởng tổ 3 Đinh Ngọc Hải
10b8 19 Tổ trưởng tổ 4 Trần Hồng Quân
10A2 9 Tổ trưởng tổ 4 Nguyễn Kiều Khanh
10b9 4 Lớp trưởng Đỗ Đình Đông Giang
10b1 33 Lớp trưởng Huỳnh Duy Phúc
10b9 26 Lớp phó Nguyễn Hải Nguyên
10b1 5 Lớp phó Hoàng Hữu Cường
10b9 36 Tổ trưởng tổ 1 Vũ Thị Thảo Vi
10b1 30 Tổ trưởng tổ 1 Lê Thị Tuyết Nhung
10b9 22 Tổ trưởng tổ 2 Nguyễn Thị Thúy Nga
10b1 3 Tổ trưởng tổ 2 Lê Xuân Bảo
10b9 37 Tổ trưởng tổ 3 Đỗ Thị Kim Yến
10b1 7 Tổ trưởng tổ 3 Lê Võ Hoàng Duy
10b9 1 Tổ trưởng tổ 4 Võ Thị Vân Anh
10b1 27 Tổ trưởng tổ 4 Nguyễn Ngọc Nguyên
11a1 3 Lớp trưởng Đoàn Phương Châu
10b2 4 Lớp trưởng Huỳnh Đức Đạt
11a1 20 Lớp phó Trần Vinh Quang
10b2 13 Lớp phó Đỗ Đoàn Thùy Lam
11a1 23 Tổ trưởng tổ 1 Phạm Thị Minh Thuận
10b2 32 Tổ trưởng tổ 1 Đặng Trương Ngọc Yến
11a1 8 Tổ trưởng tổ 2 Trần Thị Thu Hương
10b2 7 Tổ trưởng tổ 2 Nguyễn Thị Thu Hiền
11a1 4 Tổ trưởng tổ 3 Bùi Thùy Dung
10b2 2 Tổ trưởng tổ 3 Lê Văn Cường
11a1 1 Tổ trưởng tổ 4 Nguyễn Hoàng Thiên An
10b2 21 Tổ trưởng tổ 4 Phạm Thị Thanh Phúc
11a2 22 Lớp trưởng Nguyễn Thị Hồng Nhung
10b3 4 Lớp trưởng Nguyễn Thị Ngọc Diễm
11a2 19 Lớp phó Phạm Thị Ngọc
10b3 5 Lớp phó Đoàn Tiến Đạt
11a2 35 Tổ trưởng tổ 1 Nguyễn Nhu Viễn
10b3 21 Tổ trưởng tổ 1 Trần Yến Nhi
11a2 33 Tổ trưởng tổ 2 Nguyễn Anh Tuấn
10b3 6 Tổ trưởng tổ 2 Nguyễn Văn Đức
11a2 5 Tổ trưởng tổ 3 Nguyễn Thành Công
10b3 27 Tổ trưởng tổ 3 Nguyễn Thị Kiều Trang
11a2 23 Tổ trưởng tổ 4 Vũ Hải Phong
10b3 30 Tổ trưởng tổ 4 Ngô Thị Ngọc Tuyền
11b1 26 Lớp trưởng Nguyễn H. Thanh Quang
10b4 18 Lớp trưởng Lê Thùy Như
11b1 14 Lớp phó Nguyễn Trần Gia Huy
10b4 25 Lớp phó Thuận Thị Thanh Thúy
11b1 24 Tổ trưởng tổ 1 Huỳnh Thị Minh Phúc
10b4 27 Tổ trưởng tổ 1 Lê Ngọc Trâm
11b1 9 Tổ trưởng tổ 2 Lê Thị Hạnh
10b4 19 Tổ trưởng tổ 2 Vũ Quỳnh Như
11b1 25 Tổ trưởng tổ 3 Hà Thị Lê Phương
10b4 14 Tổ trưởng tổ 3 Cao Thị Bình Minh
11b1 5 Tổ trưởng tổ 4 Đinh Ngọc Dũng
10b4 10 Tổ trưởng tổ 4 Huỳnh Nhật Lâm
11b2 22 Lớp trưởng Lê Thái Sơn
10b5 25 Lớp trưởng Lê Khánh Hồng Nhung
11b2 35 Lớp phó Võ Thị Thảo Vân
10b5 11 Lớp phó Vũ Thụy Nhật Hạ
11b2 32 Tổ trưởng tổ 1 Nguyễn Ấn Tín
10b5 40 Tổ trưởng tổ 1 Lê Thị Ngọc Yên
11b2 13 Tổ trưởng tổ 2 Nguyễn Thị Lan
10b5 7 Tổ trưởng tổ 2 Huỳnh Thanh Anh Đào
11b2 17 Tổ trưởng tổ 3 Nguyễn Thị Tố Như
10b5 10 Tổ trưởng tổ 3 Hoàng Nhật Hạ
11b2 15 Tổ trưởng tổ 4 Đặng Trần Thúy Ngọc
10b5 34 Tổ trưởng tổ 4 Vũ Hữu Tài
11b3 17 Lớp trưởng Nguyễn Thị Mỹ Ngân
10b6 6 Lớp trưởng Lê Ngọc Diễm My
11b3 20 Lớp phó Nguyễn Thị Nhung
10b6 31 Lớp phó Phạm Thị Bích Vân
11b3 16 Tổ trưởng tổ 1 Nguyễn Trần Bạch My
10b6 24 Tổ trưởng tổ 1 Nguyễn Lê Như Thủy
11b3 8 Tổ trưởng tổ 2 Vũ Thị Kim Duyên
10b6 20 Tổ trưởng tổ 2 Nguyễn Thị Thanh Thảo
11b3 14 Tổ trưởng tổ 3 Nguyễn Thị Diệu Linh
10b6 7 Tổ trưởng tổ 3 Nguyễn Thị Nam
11b3 10 Tổ trưởng tổ 4 Lê Thanh Hậu
10b6 23 Tổ trưởng tổ 4 Đoàn Thị Kim Thúy
11b4 14 Lớp trưởng Hồ Anh Kha
12b1 24 Tổ trưởng tổ 2 Đặng Sỹ Nhân
11b4 31 Lớp phó Đinh Thị Hồng Thúy
12b1 17 Tổ trưởng tổ 3 Phan Thị Diệu Linh
11b4 33 Tổ trưởng tổ 1 Trần Thị Ngọc Trâm
12b1 36 Tổ trưởng tổ 4 Trần Thị Thi Thương
11b4 20 Tổ trưởng tổ 2 Phạm Thị Kim Ngân
12b2 18 Lớp trưởng Trần Huỳnh Khánh Linh
11b4 2 Tổ trưởng tổ 3 Lê Tuấn Anh
12b2 4 Lớp phó Nguyễn Thị Thùy Dương
11b4 29 Tổ trưởng tổ 4 Trần Thị Kim Thoa
12b2 16 Tổ trưởng tổ 1 Biện Ngọc Hoàng Kim
11b5 24 Lớp trưởng Lê Thị Tú Như
12b2 20 Tổ trưởng tổ 2 Nguyễn Thị Hồng Loan
11b5 36 Lớp phó Nguyễn Thị Bích Trâm
12b2 12 Tổ trưởng tổ 3 Phạm Thị Hiền
11b5 25 Tổ trưởng tổ 1 Vũ Ngọc Quỳnh Như
12b2 35 Tổ trưởng tổ 4 Nguyễn Thị Kim Trinh
11b5 39 Tổ trưởng tổ 2 Nguyễn Hoàng
12b3 20 Lớp trưởng Nguyễn Ng. Vĩnh Thành
11b5 8 Tổ trưởng tổ 3 Phạm Tường Huy
12b3 17 Lớp phó Dương Cao Nhân
11b5 22 Tổ trưởng tổ 4 Nguyễn Duy Ngọc
12b3 2 Tổ trưởng tổ 1 Nguyễn Thị Ngọc Diễm
11b6 32 Lớp trưởng Nguyễn Đình Tiến
12b3 1 Tổ trưởng tổ 2 Nguyễn Thị Xuân Diễm
11b6 13 Lớp phó Trần Đức Khánh
12b3 5 Tổ trưởng tổ 3 Phạm Thị Như
11b6 14 Tổ trưởng tổ 1 Trương Duy Khiêm
12b3 24 Tổ trưởng tổ 4 Trần Quốc Thiện
11b6 22 Tổ trưởng tổ 2 Trần Minh Nhân
12B4 38 Lớp trưởng Lê Nhật Trường
11b6 1 Tổ trưởng tổ 3 Phạm Nhật Quỳnh Anh
12B4 6 Lớp phó Trần Kiên Định
11b6 7 Tổ trưởng tổ 4 Nguyễn Minh Hậu
12B4 29 Tổ trưởng tổ 1 Trần Thảo Quyên
11b7 16 Lớp trưởng Dương Trọng Nhân
12B4 5 Tổ trưởng tổ 2 Nguyễn Tiến Đạt
11b7 2 Lớp phó Ôn Thuận Anh
12B4 14 Tổ trưởng tổ 3 Trịnh Thị Kim Hường
11b7 11 Tổ trưởng tổ 1 Nguyễn Văn Khoa
12B4 27 Tổ trưởng tổ 4 Nguyễn Thu Phương
11b7 9 Tổ trưởng tổ 2 Trần Thục Khanh
12b5 35 Lớp trưởng Nguyễn Thị Kim Yến
11b7 15 Tổ trưởng tổ 3 Lê Thị Ánh Ngọc
12b5 1 Lớp phó Nguyễn Nhật Bảo
11b7 32 Tổ trưởng tổ 4 Dương Quang Cẩm Tiên
12b5 27 Tổ trưởng tổ 1 Đỗ Duy Sơn
11b8 29 Lớp trưởng Võ Ngọc Phương Uyên
12b5 8 Tổ trưởng tổ 2 Nguyễn Thế Hùng
11b8 26 Lớp phó Lưu Thị Phương Trang
12b5 17 Tổ trưởng tổ 3 Vũ Thị Hồng Luyến
11b8 1 Tổ trưởng tổ 1 Nguyễn Vân Anh
12b5 23 Tổ trưởng tổ 4 Nguyễn Thị Yến Nhi
11b8 10 Tổ trưởng tổ 2 Goto Michiko
12b6 6 Lớp trưởng Hoàng Knh
11b8 23 Tổ trưởng tổ 3 Nguyễn Mỹ Quỳnh
12b6 23 Lớp phó Trần Để Qúi
11b8 27 Tổ trưởng tổ 4 Trần Thị Hạnh Trinh
12b6 36 Tổ trưởng tổ 1 Võ Hoàng Uyên Vy
12a1 14 Lớp trưởng Nguyễn Vĩnh Khang
12b6 13 Tổ trưởng tổ 2 Hồ Ngọc Bảo Khuyên
12a1 31 Lớp phó Trần Thị Minh Thư
12b6 1 Tổ trưởng tổ 3 Phạm Lê Hoàng Ân
12a1 30 Tổ trưởng tổ 1 Lê Thị Anh Thư
12b6 19 Tổ trưởng tổ 4 Trần Quỳnh Như
12a1 21 Tổ trưởng tổ 2 Trương Thị Tú Nguyên
12b7 8 Lớp trưởng Lê Minh Khương
12a1 27 Tổ trưởng tổ 3 Đồng Thị Phương Thảo
12b7 7 Lớp phó Nguyễn Trần Nhật Khánh
12a1 12 Tổ trưởng tổ 4 Lương Chấn Hiệp
12b7 10 Tổ trưởng tổ 1 Nguyễn Thái Hải Lâm
12a2 2 Lớp trưởng Nguyễn Thị Ngọc Anh
12b7 17 Tổ trưởng tổ 2 Đỗ Thị Mai Phương
12a2 16 Lớp phó Phan Thị Knh Ngân
12b7 13 Tổ trưởng tổ 3 Nguyễn Doanh Nghiệp
12a2 4 Tổ trưởng tổ 1 Trầm Quốc Bình
12b7 2 Tổ trưởng tổ 4 Ngô Trần Diên Hải
12a2 7 Tổ trưởng tổ 2 Trần Quốc Đạt
12b8 17 Lớp trưởng Trương Đ. Khôi Nguyên
12a2 18 Tổ trưởng tổ 3 Đậu Thị Tú Oanh
12b8 13 Lớp phó Vũ Thị Ngọc Lợi
12a2 28 Tổ trưởng tổ 4 Đinh Thị Thanh
12b8 8 Tổ trưởng tổ 1 Nguyễn Th. Hoàng Giang
12a3 21 Lớp trưởng Nguyễn Thị Trang
12b8 11 Tổ trưởng tổ 2 Nguyễn Thị Thanh Huyền
12a3 11 Lớp phó Nguyễn Phạm Ý Như
12b8 32 Tổ trưởng tổ 3 Diệp Kim Tuyền
12a3 9 Tổ trưởng tổ 1 Trần Bảo Ngân
12b8 6 Tổ trưởng tổ 4 Tạ Quang Đạt
12a3 23 Tổ trưởng tổ 2 Nguyễn Lữ Bảo Trân
12b9 37 Lớp trưởng Chung Thanh
12a3 17 Tổ trưởng tổ 3 Nguyễn Trung Thành
12b9 32 Lớp phó Trần Thị Trang
12a3 16 Tổ trưởng tổ 4 Nguyễn Thị Thu Thanh
12b9 40 Tổ trưởng tổ 1 Nguyễn Hoàng Yến
12b1 26 Lớp trưởng Trương Thị Yến Nhi
12b9 9 Tổ trưởng tổ 2 Lê Quang Nhất Hoàng
12b1 28 Lớp phó Lê Trung Quí
12b9 33 Tổ trưởng tổ 3 Khổng Thị Đoan Trang
12b1 8 Tổ trưởng tổ 1 Nguyễn Thị Thanh Hiền
12b9 7 Tổ trưởng tổ 4 Nguyễn Huỳnh Nhật Hoa

Tin cũ hơn:

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Sở GD và ĐT Tỉnh BRVT ( Thi thử ngày 19 và 20 tháng 10 năm 2019 ) Trường THPT Châu Thành Năm học 2019 – 2020 Kế hoạch thi thử kỳ thi THPTQG 2019-2020– Lần 1:(Dự kiến) Thi thử theo mẫu thi QG 2019. Nội dung kiến thức: 9 điểm lớp 12 + 1 điểm lớp 11&lớp 10 Ngày Khối Môn Hình thức thi Thời gian làm bài HS có mặt tại phòng thi Thời gian làm bài Chiều ...
Tin mới