Bảng quảng cáo
Thông báo: Năm học 2017 – 2018 trường THPT Châu Thành sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1957 – 2017) dự kiến vào các ngày 17,18/11/2017
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ tại văn phòng trường THPT Châu Thành hoặc SĐT: (064) 3825126                                          
Thứ hai, Ngay 22/7/2019 
Giới thiệu tác phẩm Đường Cách Mệnh

   Chủ đề học tập về tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2012 có yêu cầu tìm hiểu về tác phẩm Đường Cách Mệnh của Hồ Chí Minh xuất bản năm 1927. Đến nay, sau 85 năm, tác phẩm vẫn có giá trị tư tưởng, lý luận đáng để chúng ta tìm hiểu kỷ lưỡng hơn.

  Chúng tôi xin trích đăng tác phẩm.  Xin kích vào    Đường Cách Mệnh    để Open hay Sasve 

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Tin mới