Bảng quảng cáo
Thông báo: Năm học 2017 – 2018 trường THPT Châu Thành sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1957 – 2017) dự kiến vào các ngày 17,18/11/2017
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ tại văn phòng trường THPT Châu Thành hoặc SĐT: (064) 3825126                                          
Thứ ba, Ngay 22/1/2019 
Giới thiệu Nghị quyết Hội nghị TW7-khóa XI

  Để phục vụ việc học tập Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị TW7 khóa XI, chúng tôi giới thiệu toàn văn Nghị quyết 24 về ứng phó với biến đổi khí hậu, Nghị quyết 25 về công tác dân vận, Kết luận 64 về hệ thống chính trị.

     NQ, KL Hội nghị TW7

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Tin mới