Bảng quảng cáo
Thông báo: Năm học 2018 – 2019 trường THPT Châu Thành sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1957 – 2018)
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ tại văn phòng trường THPT Châu Thành hoặc SĐT: (064) 3825126                                          
Thứ sáu, Ngay 27/5/2016 
Ngị quyết 20/TW về xây dựng giai cấp công nhân
  Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tháng 1 năm 2008 đã ra Nghị quyết 20-NQ/TW về "tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Nghị quyết mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất lớn trong giai đoạn phát triển đến 2020. Chúng tôi trích đăng nguyên văn Nghị quyết :       Nghị quyết 20-NQ/TW
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Hình
20_11 (21).JPG
Tin mới