Bảng quảng cáo
Thông báo: Năm học 2017 – 2018 trường THPT Châu Thành sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1957 – 2017) dự kiến vào các ngày 17,18/11/2017
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ tại văn phòng trường THPT Châu Thành hoặc SĐT: (064) 3825126                                          
Thứ ba, Ngay 22/1/2019 
Danh sách tiến sĩ trường THPT Châu Thành

DANH SÁCH TIẾN SĨ TRƯỜNG THPT CHÂU THÀNH

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Niên khóa (Châu Thành)

1

Bùi Thanh Tân

1978

1993-1996

2

Nguyễn Đình Tứ

1978

1993-1996

3

Đặng Văn Sử

1978

1993-1996

4

Trần Ngọc Xuân

1978

1993-1996

5

Phạm Đăng Ninh

1984

2001-2002

6

Nguyễn Xuân Bắc

1984

2001-2002

7

Nguyễn Thành Trung

1984

2001-2002

8

Lê Quang Lộc

1982

1997-2000

9

Nguyễn Đức Ái

1974

1991-1993

10

Đỗ Thị Hồng Tươi

1981

1996-1999

11

Nguyễn Tấn Hội

1981

1996-1999

12

Phạm Ngọc Tuấn Anh

1981

1996-1999

 


Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Tin mới