Bảng quảng cáo
Thông báo: Năm học 2017 – 2018 trường THPT Châu Thành sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1957 – 2017) dự kiến vào các ngày 17,18/11/2017
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ tại văn phòng trường THPT Châu Thành hoặc SĐT: (064) 3825126                                          
Thứ năm, Ngay 21/11/2019 
KẾT QUẢ ĐẠT GIẢI KỲ THI OLYMPIC 27-4 LỚP 10-11 NĂM HỌC 2015-2016
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI KỲ THI OLYMPIC 27 THÁNG 4 LỚP 10-11
NĂM HỌC 2015-2016, KHÓA THI NGÀY 04/03/2016
(Đính kèm Quyết định số  138/QĐ-SGDĐT ngày 11/3/2016)
Stt Môn Số BD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh HS trường Đ.TL Đ.Nói Tổng Giải Ghi chú
34 Địa lý 10 0213058 Hoàng Nhật Linh 10/03/2000 BR-VT THPT Châu Thành 10.00 10.00 KK
35 Địa lý 10 0213059 Nguyễn Hương Linh 05/04/2000 BR-VT THPT Châu Thành 10.75 10.75 KK
38 Địa lý 10 0213066 Phan Thị Nguyệt Nga 16/05/2000 BR-VT THPT Châu Thành 10.50 10.50 KK
41 Địa lý 10 0213072 Đỗ Thị í Nhi 16/12/2000 BR-VT THPT Châu Thành 11.75 11.75 Ba
42 Địa lý 10 0213073 Lâm Tâm Như 17/02/2000 BR-VT THPT Châu Thành 11.00 11.00 Ba
46 Địa lý 10 0213089 Lê Nguyễn Nguyên Vy 29/07/2000 BR-VT THPT Châu Thành 11.00 11.00 Ba
89 Địa lý 11 0214045 Trần Quốc Hải 31/05/1999 BR-VT THPT Châu Thành 11.50 11.50 KK
93 Địa lý 11 0214051 Vũ Thị Bích Huệ 28/11/1999 BR-VT THPT Châu Thành 14.25 14.25 Ba
94 Địa lý 11 0214052 Hoàng Thị Thùy Linh 19/06/1999 BR-VT THPT Châu Thành 12.25 12.25 KK
98 Địa lý 11 0214062 Trương Yến Nhi 13/05/1999 BR-VT THPT Châu Thành 13.75 13.75 Ba
100 Địa lý 11 0214067 Đặng Thị Anh Thơ 26/03/1999 BR-VT THPT Châu Thành 14.00 14.00 Ba
102 Địa lý 11 0214070 Nguyễn Thùy Trang 01/12/1999 BR-VT THPT Châu Thành 13.00 13.00 Ba
106 Địa lý 11 0214077 Lê Thị Lan Vi 17/12/1999 Bình Thuận THPT Châu Thành 12.25 12.25 KK
169 Hóa học 10 0205078 Nguyễn Bùi Phương Anh 09/10/2000 BR-VT THPT Châu Thành 13.75 13.75 Ba
170 Hóa học 10 0205095 Lê Thị Mai Phương 26/07/2000 BR-VT THPT Châu Thành 11.00 11.00 KK
171 Hóa học 10 0205101 Nguyễn Duy Thanh 03/03/2000 BR-VT THPT Châu Thành 10.75 10.75 KK
217 Hóa học 11 0206065 Nguyễn Mạnh Dũng 23/10/1999 BR-VT THPT Châu Thành 10.75 10.75 KK
218 Hóa học 11 0206069 Nguyễn Sơn Hải 30/11/1999 BR-VT THPT Châu Thành 9.00 9.00 KK
220 Hóa học 11 0206071 Trịnh Nhật Khoa 19/09/1999 BR-VT THPT Châu Thành 13.75 13.75 Ba
221 Hóa học 11 0206073 Trần Khánh Linh 21/04/1999 BR-VT THPT Châu Thành 8.50 8.50 KK
222 Hóa học 11 0206076 Nguyễn Ngọc Nga 15/05/1999 BR-VT THPT Châu Thành 8.00 8.00 KK
223 Hóa học 11 0206077 Lưu Quỳnh Thanh Nguyên 22/12/1999 BR-VT THPT Châu Thành 13.50 13.50 Ba
224 Hóa học 11 0206081 Nguyễn Ngọc Tố Quyên 28/09/1999 BR-VT THPT Châu Thành 10.25 10.25 KK
225 Hóa học 11 0206082 Phạm Nguyễn Dung Quỳnh 08/01/1999 BR-VT THPT Châu Thành 11.75 11.75 Ba
227 Hóa học 11 0206084 Lê Văn Trọng 13/12/1999 BR-VT THPT Châu Thành 11.50 11.50 Ba
259 Lịch sử 10 0211040 Vũ Minh Anh 19/05/2000 BR-VT THPT Châu Thành 13.75 13.75 Ba
261 Lịch sử 10 0211044 Lê Văn Cường 20/05/2000 Nghệ An THPT Châu Thành 14.00 14.00 Ba
262 Lịch sử 10 0211045 Nguyễn Cửu Minh Danh 03/01/2000 BR-VT THPT Châu Thành 12.50 12.50 Ba
263 Lịch sử 10 0211048 Hồ Anh Dũng 02/03/2000 BR-VT THPT Châu Thành 11.25 11.25 KK
267 Lịch sử 10 0211056 Ngô Tuấn Kiệt 24/07/2000 BR-VT THPT Châu Thành 11.25 11.25 KK
269 Lịch sử 10 0211064 Dương Kim Thanh 14/07/2000 BR-VT THPT Châu Thành 11.50 11.50 KK
317 Lịch sử 11 0212042 Trần Ngọc Duy 10/04/1999 TP HCM THPT Châu Thành 12.00 12.00 Ba
320 Lịch sử 11 0212052 Đào Trịnh Thùy Linh 21/03/1999 BR-VT THPT Châu Thành 10.00 10.00 KK
321 Lịch sử 11 0212054 Văn Thị Ngọc Linh 05/02/1999 BR-VT THPT Châu Thành 11.00 11.00 KK
322 Lịch sử 11 0212055 Phạm Vương Minh 04/03/1999 BR-VT THPT Châu Thành 12.50 12.50 Ba
323 Lịch sử 11 0212057 Nguyễn Quốc Nhật 01/11/1999 BR-VT THPT Châu Thành 12.25 12.25 Ba
324 Lịch sử 11 0212058 Hoàng Nguyễn Yến Nhi 24/05/1999 BR-VT THPT Châu Thành 14.50 14.50 Nhì
325 Lịch sử 11 0212061 Lê Thị Kiều Tiên 12/07/1999 BR-VT THPT Châu Thành 11.25 11.25 KK
373 Ngữ văn 10 0209061 Lê Thị Thúy Hoa 03/01/2000 BR-VT THPT Châu Thành 9.00 9.00 KK
376 Ngữ văn 10 0209069 Vũ Thị Thảo Nguyên 31/10/2000 BR-VT THPT Châu Thành 8.50 8.50 KK
378 Ngữ văn 10 0209075 Nguyễn Phạm Thúy Quỳnh 16/11/2000 BR-VT THPT Châu Thành 11.00 11.00 Ba
379 Ngữ văn 10 0209080 Đặng Xuân Kim Thoa 27/09/2000 Tiền Giang THPT Châu Thành 10.00 10.00 Ba
434 Ngữ văn 11 0210055 Phạm Thị Hạnh Đức 11/04/1999 BR-VT THPT Châu Thành 11.50 11.50 Ba
436 Ngữ văn 11 0210057 Lê Thị Ngọc Hân 23/06/1999 TP HCM THPT Châu Thành 9.50 9.50 KK
501 Sinh học 10 0207056 Lê Thị Lệ Giang 04/08/2000 BR-VT THPT Châu Thành 11.75 11.75 KK
503 Sinh học 10 0207059 Nguyễn Hữu Hoàng 12/12/2000 Quãng Ngãi THPT Châu Thành 13.50 13.50 Ba
506 Sinh học 10 0207066 Nguyễn Tăng Ngọc Luân 28/03/2000 BR-VT THPT Châu Thành 12.25 12.25 Ba
507 Sinh học 10 0207069 Lê Công Minh 22/09/2000 BR-VT THPT Châu Thành 12.50 12.50 Ba
508 Sinh học 10 0207070 Trương Đức Nhật Minh 21/03/2000 BR-VT THPT Châu Thành 10.00 10.00 KK
509 Sinh học 10 0207075 Đặng Vũ Minh Nghĩa 11/09/2000 BR-VT THPT Châu Thành 12.25 12.25 Ba
511 Sinh học 10 0207090 Nguyễn Ngọc Toàn 29/02/2000 Vĩnh Phúc THPT Châu Thành 10.75 10.75 KK
514 Sinh học 10 0207095 Vũ Đăng Trường 02/05/2000 BR-VT THPT Châu Thành 10.75 10.75 KK
567 Sinh học 11 0208052 Đường Trúc Duyên 07/10/1999 BR-VT THPT Châu Thành 11.75 11.75 KK
569 Sinh học 11 0208066 Trần Thị Ngọc Mai 01/01/1999 BR-VT THPT Châu Thành 11.00 11.00 KK
570 Sinh học 11 0208067 Lê Thị Hồng Mẫn 17/10/1999 BR-VT THPT Châu Thành 10.00 10.00 KK
571 Sinh học 11 0208069 Hoàng Ngọc Giáng My 25/03/1999 TP HCM THPT Châu Thành 11.25 11.25 KK
574 Sinh học 11 0208077 Bùi Ngọc ý Nhi 07/06/1999 BR-VT THPT Châu Thành 13.75 13.75 Ba
579 Sinh học 11 0208096 Phan Thùy Phương Uyên 25/07/1999 BR-VT THPT Châu Thành 13.75 13.75 Ba
662 T.Anh 10 0215121 Nguyễn Khánh Linh 06/02/2000 BR-VT THPT Châu Thành 14.00 2.00 16.00 Nhì
664 T.Anh 10 0215141 Nguyễn Đức Quang Tuấn 06/03/2000 TP HCM THPT Châu Thành 10.88 1.25 12.13 KK
717 T.Anh 11 0216085 Đặng Minh Thư 06/06/1999 BR-VT THPT Châu Thành 13.38 1.75 15.13 Ba
718 T.Anh 11 0216088 Dương Thị Trà 10/01/1999 BR-VT THPT Châu Thành 11.75 1.50 13.25 KK
739 Tin 10 0217027 Nguyễn Ngọc Lan Anh 15/03/1999 TP HCM THPT Châu Thành 16.4 16.40 Nhì
741 Tin 10 0217032 Bùi Đức Thạch 14/01/2000 BR-VT THPT Châu Thành 10.8 10.80 KK
765 Tin 11 0218029 Trần Tuấn Anh 22/07/0199 Đắk Lắk THPT Châu Thành 10.1 10.10 KK
825 Toán 10 0201093 Nguyễn Quốc Anh 29/09/2000 BR-VT THPT Châu Thành 14.50 14.50 Ba
826 Toán 10 0201095 Nguyễn Minh Chiến 29/09/2000 Hải Phòng THPT Châu Thành 12.50 12.50 KK
827 Toán 10 0201097 Nguyễn Thị Phương Dung 21/02/2000 BR-VT THPT Châu Thành 12.50 12.50 KK
830 Toán 10 0201106 Phan Thị Hồng 06/01/2000 BR-VT THPT Châu Thành 15.25 15.25 Ba
831 Toán 10 0201109 Nguyễn Trần Anh Khoa 11/09/2000 BR-VT THPT Châu Thành 17.50 17.50 Nhì
833 Toán 10 0201117 Lê Thị Thanh Nga 19/01/2000 BR-VT THPT Châu Thành 16.00 16.00 Ba
835 Toán 10 0201120 Nguyễn Tấn Sang 05/02/2000 BR-VT THPT Châu Thành 15.50 15.50 Ba
836 Toán 10 0201126 Trần Thanh Thuận 16/03/2000 BR-VT THPT Châu Thành 15.25 15.25 Ba
880 Toán 11 0202062 Đoàn Ngọc Thiện Đạt 11/07/1999 BR-VT THPT Châu Thành 14.25 14.25 Nhì
881 Toán 11 0202067 Đỗ Gia Huân 02/02/1999 Đồng Nai THPT Châu Thành 15.00 15.00 Nhì
882 Toán 11 0202069 Huỳnh Kim Kha 11/11/1999 BR-VT THPT Châu Thành 10.50 10.50 KK
884 Toán 11 0202076 Phạm Thanh Phong 14/06/1999 Ninh Bình THPT Châu Thành 10.75 10.75 KK
885 Toán 11 0202077 Mai Trúc Ngân Phụng 27/06/1999 TP HCM THPT Châu Thành 15.25 15.25 Nhì
888 Toán 11 0202083 Phạm Cù Phương Thảo 28/03/1999 BR-VT THPT Châu Thành 12.25 12.25 Ba
889 Toán 11 0202086 Nguyễn Anh Thy 27/07/1999 BR-VT THPT Châu Thành 9.50 9.50 KK
932 Vật lý 10 0203053 Trần Tư Danh 20/08/2000 BR-VT THPT Châu Thành 8.00 8.00 KK
933 Vật lý 10 0203054 Võ Thành Danh 04/10/2000 BR-VT THPT Châu Thành 7.00 7.00 KK
935 Vật lý 10 0203059 Nguyễn Khoa Đảnh 13/12/2000 BR-VT THPT Châu Thành 9.50 9.50 Ba
937 Vật lý 10 0203075 Hồ Viết Quang Minh 23/06/2000 BR-VT THPT Châu Thành 7.25 7.25 KK
975 Vật lý 11 0204046 Quách Anh Khoa 24/10/1999 BR-VT THPT Châu Thành 8.75 8.75 KK
976 Vật lý 11 0204047 Nguyễn Anh Khôi 04/11/1999 TP HCM THPT Châu Thành 10.00 10.00 KK
977 Vật lý 11 0204050 Tăng Nguyên Lộc 05/11/1999 BR-VT THPT Châu Thành 12.50 12.50 Ba
979 Vật lý 11 0204052 Lê Thị Kim Nga 24/10/1999 BR-VT THPT Châu Thành 10.00 10.00 KK
980 Vật lý 11 0204055 Nguyễn Hoàng Phú 21/11/1999 BR-VT THPT Châu Thành 9.00 9.00 KK
981 Vật lý 11 0204056 Nguyễn Trường Nhật Quang 07/04/1999 BR-VT THPT Châu Thành 13.50 13.50 Nhì

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Sở GD và ĐT Tỉnh BRVT ( Thi thử ngày 19 và 20 tháng 10 năm 2019 ) Trường THPT Châu Thành Năm học 2019 – 2020 Kế hoạch thi thử kỳ thi THPTQG 2019-2020– Lần 1:(Dự kiến) Thi thử theo mẫu thi QG 2019. Nội dung kiến thức: 9 điểm lớp 12 + 1 điểm lớp 11&lớp 10 Ngày Khối Môn Hình thức thi Thời gian làm bài HS có mặt tại phòng thi Thời gian làm bài Chiều ...
Tin mới