Bảng quảng cáo
Thứ năm, Ngay 13/8/2020 
Đề kiểm tra và đáp án tham khảo, luyện tập trong thời gian nghỉ học để phòng bệnh nCoV-19 (Cập nhật: 08h00 23/02/2020)

 

 

Đề kiểm tra và đáp án tham khảo, luyện tập trong thời gian nghỉ học để phòng bệnh nCoV-19

(Trạng thái: Đang cập nhật - Ngày cập nhật mới nhất: 23/02/2020 8h30)

 

Khối 10:

- Tất cả

- Toán (Cập nhật 8h30 ngày 23/02/2020)

- (Cập nhật 8h30 ngày 23/02/2020)

- Hóa (Cập nhật 8h30 ngày 23/02/2020)

- Văn (Cập nhật 8h30 ngày 23/02/2020)

- Anh (Cập nhật 9h00 ngày 23/02/2020)

- Địa (Cập nhật 8h30 ngày 23/02/2020)

- GDCD (Cập nhật 8h30 ngày 23/02/2020)

- Công Nghệ (Cập nhật 8h30 ngày 19/02/2020)

- Lịch Sử (Cập nhật 8h30 ngày 23/02/2020)

- Tin Học (Cập nhật 8h30 ngày 21/02/2020)

- Sinh học (Cập nhật 8h30 ngày 23/02/2020)

Khối 11:

- Tất cả

- Toán (Cập nhật 8h30 ngày 23/02/2020)

- (Cập nhật 8h30 ngày 23/02/2020)

- Hóa (Cập nhật 8h30 ngày 23/02/2020)

- Văn (Cập nhật 8h30 ngày 23/02/2020)

- Anh (Cập nhật 8h30 ngày 23/02/2020)

- Địa (Cập nhật 8h30 ngày 19/02/2020)

- GDCD (Cập nhật 8h30 ngày 23/02/2020)

- Công nghệ (Cập nhật 8h30 ngày 22/02/2020)

- Sinh học (Cập nhật 8h30 ngày 23/02/2020)

- Lịch sử (Cập nhật 8h30 ngày 23/02/2020)

- Tin học (Cập nhật 8h30 ngày 21/02/2020)

Khối 12:

- Tất cả

- Toán (Cập nhật 8h30 ngày 23/02/2020)

- (Cập nhật 8h30 ngày 23/02/2020)

- Hóa (Cập nhật 8h30 ngày 23/02/2020)

- Sinh (Cập nhật 8h30 ngày 23/02/2020)

- Anh (Cập nhật 8h30 ngày 23/02/2020)

- Sử (Cập nhật 8h30 ngày 23/02/2020)

- Địa (Cập nhật 8h30 ngày 23/02/2020)

- GDCD (Cập nhật 8h30 ngày 23/02/2020)

- Văn (Cập nhật 8h30 ngày 23/02/2020)

- Công nghệ (Cập nhật 8h30 ngày 19/02/2020)

- Tin học (Cập nhật 8h30 ngày 21/02/2020)

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Đề kiểm tra và đáp án tham khảo, luyện tập trong thời gian nghỉ học để phòng bệnh nCoV-19 (Trạng thái: Đang cập nhật - Ngày cập nhật mới nhất: 10h00 08/04/2020)   Khối 10: - Toán (Cập nhật 10h00 ngày 08/04/2020) - Lý (Cập nhật 8h30 ngày 25/03/2020) - Hóa (Cập nhật 10h00 ngày 08/04/2020) - Văn (Cập nhật 8h30 ngày 25/03/2020) - Anh (Cập nhật 10h00 ngày 08/04/2020) - Địa (Cập nhật 8h30 ngày 25/03/2020) - ...
Tin mới