Bảng quảng cáo
Thứ năm, Ngay 13/8/2020 
Thông báo nhận bằng tốt nghiệp THPT
Trường THPT Châu Thành thông báo đến những học sinh có tên trong danh sách sau chưa đến trường để nhà bằng cấp 3. Sau ngày 29/11 những học sinh trên không liên hệ nhà trường để nhận bằng thì nhà trường sẽ chuyển toàn bộ số bằng chưa cấp phát về Sở GD . Học sinh muốn nhận bằng cấp xin liên hệ Sở GD

Danh sách chưa nhận bằng tốt nghiệp

STT Họ tên học sinh Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Số hiệu văn bằng Ghi chú
1 Nguyễn Hửu Danh 7/12/1972 Đất Đỏ Nam Kinh D086342/PT90 Năm TN 1991
2 Trần Văn Chung 9/2/1972 Sài Gòn Nam Kinh D088905/PT90 Năm TN 1991
3 Nguyễn Quang Bảo 28/10/1973 Nghĩa Bình Nam Kinh D086198/PT90 Năm TN 1991
4 Lê Văn Trung 1/12/1974 Bình Trị Thiên Nam Kinh 022421/PT90 Năm TN 1992
5 Lê Văn Thọ 1971 Nghĩa Bình Nam Kinh 022452/PT90 Năm TN 1992
6 Nguyễn Thị Xuân Trang 23/06/1975 Đồng Nai Nữ Kinh 077801/PT90 Năm TN 1993
7 Nguyễn Hữu Kiệt 29/07/1973 Hà Nam Ninh Nam Kinh 077891/PT90 Năm TN 1993
8 Trần Thị Minh Trang 25/02/1976 Thuận Hải Nữ Kinh 132818/PT90 Năm TN 1994
9 Đặng Thái Bảo 20/03/1977 BR - VT Nữ Kinh 462173/PT90 Năm TN 1995
10 Nguyễn Bình Hòa 11/2/1973 Lâm Đồng Nam Kinh 487417/PT90 Năm TN 1995
11 Trần Thị Mỹ Châu 21/07/1977 Châu Thành Nữ Kinh 470885 TT/96 Năm TN 1997
12 Nguyễn Thị Đông Nghi 24/09/1978 Long Đất Nữ Kinh 250582 TT/96 Năm TN 1997
13 Lâm Hồng Hạnh 12/5/1977 Hà Nam Ninh Nữ Kinh 251363 TT/96 Năm TN 1997
14 Võ Thị An Chi 7/8/1983 Hòa Long Nữ Kinh 0072255/THPT Năm TN 2001
15 Trần Thị Thùy Linh 7/3/1983 Long Phước Nữ Kinh 0072360/THPT Năm TN 2001
16 Đỗ Thị Phương Đan 5/5/1982 Bà Rịa Nữ Kinh 0023988/THPT Năm TN 2001
17 Nguyễn Thị Ngọc Huệ 1982 Bà Rịa Nữ Kinh 0024000/THPT Năm TN 2001
18 Nguyễn Thị Uyên Phương 12/2/1982 Sóc Trăng Nữ Kinh 0023891/THPT Năm TN 2001
19 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 13/06/1984 Chu Hải Nữ Kinh 0937910/THPT Năm TN 2002
20 Nguyễn Trường Sơn 12/4/1983 Quỳnh Dỵ Nam Kinh 0937823/THPT Năm TN 2002
21 Nguyễn Văn Hóa 20/03/1984 Long Điền Nam Kinh 0177265/PT Năm TN 2003
22 Vũ Thị Thùy Dung 20/09/1984 Long Đất Nữ Kinh 0859265/PT Năm TN 2004
23 Nguyễn Đăng Khoa 5/7/1986 Tp hồ chí minh Nam Kinh 2266995/pT Năm TN 2006
24 Nguyễn Thị Trúc Linh 30/03/1987 Đồng Nai Nữ Kinh 2267029/PT Năm TN 2006
25 Nguyễn Phúc Nguyên 15/08/1986 Long Đất Nam Kinh 2267123/PT Năm TN 2006
26 Nguyễn Bửu Phát 31/05/1988 Vũng Tàu Nam Kinh 2267152/PT Năm TN 2006
27 Lê Thị Như Tâm 28/09/1988 Đồng Nai Nữ Kinh 2267244/PT Năm TN 2006
28 Vũ Minh Thiên 2/6/1988 Đồng Nai Nam Kinh 2267295/PT Năm TN 2006
29 Đỗ Thị Huyền Trân 27/06/1988 Đồng Nai Nữ Kinh 2267373/PT Năm TN 2006
30 Nguyễn Thị Nguyệt Quang 22/12/1988 Đồng Nai Nữ Kinh 3368591/PT Năm TN 2007
31 Hoàng Nguyên Thảo Vy 1/1/1989 Phú Mỹ Nữ Kinh 3368797/PT Năm TN 2007
32 Lê Văn Thảo 20/02/1990 Đồng Nai Nam Kinh 4134375/PT Năm TN 2008
33 Nguyễn Thị Minh Trang 30/04/1988 BR - VT Nữ Kinh 4134440/PT Năm TN 2008
34 Nguyễn Lê Hồng Phượng 9/1/1990 Đồng Nai Nữ Kinh 4134291/PT Năm TN 2008
35 Nguyễn Thị Mai Phương 24/09/1990 Côn Đảo Nữ Kinh 4134282/PT Năm TN 2008
36 Kiều Thị Ánh Nhung 24/03/1990 Đồng Nai Nữ Kinh 4134238/PT Năm TN 2008
37 Nguyễn Thị Trúc Đào 10/12/1990 Đồng Nai Nữ Kinh 4133965/PT Năm TN 2008
38 Hoàng Vũ Thanh Giang 7/4/1990 Đồng Nai Nữ Kinh 4133988/PT Năm TN 2008
39 Nguyễn Thị Mai 27/11/1991 Thái Bình Nữ Kinh 00483823 Năm TN 2009
40 Nguyễn Phạm Trường Lâm 26/11/1991 BR - VT Nam Kinh 00484005 Năm TN 2009
41 Nguyễn Đăng Khoa 20/04/1991 Đồng Nai Nam Kinh 00483679 Năm TN 2009
42 Trương Anh Thư 24/06/1991 Đồng Nai Nữ Kinh 00483832 Năm TN 2009
43 Trần Thị Thanh Thủy 10/1/1991 Đồng Nai Nữ Kinh 00483749 Năm TN 2009
44 Võ Hồng Thúy 31/10/1991 Bà Rịa Nữ Kinh 00483635 Năm TN 2009
45 Phạm Minh Trang 13/04/1991 Đồng Nai Nữ Kinh 00484052 Năm TN 2009
46 Trần Thị Ngọc Luyến 9/10/1992 BR - VT Nữ Kinh 00691108 Năm TN 2010
47 Nguyễn Thị Tuyết Nga 6/4/1992 BR - VT Nữ Kinh 00690858 Năm TN 2010
48 Huỳnh Nhân 14/08/1992 Br - VT Nam Kinh 00690963 Năm TN 2010
49 Vũ Thị Phượng 25/10/1991 Nam Định Nữ Kinh 00690946 Năm TN 2010
50 Lê Văn Sinh 5/9/1992 Quảng Nam Nam Kinh 00690987 Năm TN 2010
51 Nguyễn Thị Hoàng Thư 17/08/1992 BR - VT Nữ Kinh 00691129 Năm TN 2010
52 Vũ Thị Kim Diễm 23/03/1993 BR - VT Nữ Kinh A00242912 Năm TN 2011
53 Võ Quốc Dinh 9/4/1992 Tp Hồ Chí Minh Nam Kinh A02242915 Năm TN 2011
54 Phạm Hùng 24/11/1992 BR - VT Nam Kinh A02242978 Năm TN 2011
55 Phan Thị Thảo Nhi 25/03/1993 BR - VT Nữ Kinh A00243067 Năm TN 2011
56 Nguyễn Ngọc Tuyền 9/5/1993 BR - VT Nam Kinh A00243218 Năm TN 2011
57 Mai Hoàng Ngọc Châu 15/06/1994 BR - VT Nữ Kinh A01203442 Năm TN 2012
58 Văn Hàng Ngọc 18/06/1994 BR - VT Nữ Hoa A01203646 Năm TN 2012
59 Trần Long Phi 14/02/1993 BR - VT Nam Kinh A01203683 Năm TN 2012
60 Đặng Thái Tâm Phước 23/01/1994 BR - VT Nam Kinh A01203705 Năm TN 2012
61 Nguyễn Quốc Thiên 26/11/1994 BR - VT Nam Kinh A01203780 Năm TN 2012
62 Trần Đình Tọa 3/3/1994 Quảng Ngãi Nam Kinh A01203824 Năm TN 2012
63 Võ Thị Trang 6/1/1994 BR - VT Nữ Kinh A01203831 Năm TN 2012
64 Trần Thị Ngọc Diễm 4/3/1995 BR - VT Nữ Kinh A02236092 Năm TN 2013
65 Nguyễn Ngọc Huyền 17/03/1995 BR - VT Nữ Kinh A02236169 Năm TN 2013
66 Trương Thị Tú Nguyên 25/04/1995 Khánh Hòa Nữ Kinh A02236256 Năm TN 2013
67 Đỗ Phi Phúc 15/02/1995 BR - VT Nam Kinh A02236303 Năm TN 2013
68 Nguyễn Thị Thu Thảo 1/1/1995 BR - VT Nữ Kinh A02236367 Năm TN 2013
69 Nguyễn Thu Thảo 6/3/1995 BR - VT Nữ Kinh A02236368 Năm TN 2013
70 Nguyễn Thiện Thanh 4/1/1995 BR - VT Nam Kinh A02236348 Năm TN 2013
71 Võ Thị Cẩm Tiên 17/11/1995 BR - VT Nữ Kinh A02236413 Năm TN 2013
72 Phạm Hạnh Như Tuệ 8/10/1995 BR - VT Nữ Kinh A02236449 Năm TN 2013
73 Chung Thanh Tú 2/1/1995 BR - VT Nam Kinh A02236455 Năm TN 2013
74 Nguyễn Nhu Viễn 13/01/1996 BR - VT Nam Kinh A03226648 Năm TN 2014
75 Phạm Thị Hà Phương 30/10/1996 BR - VT Nữ Kinh A03226536 Năm TN 2014
76 Thái Nguyễn Hoàng Phát 5/11/1996 BR - VT Nam Kinh A03226518 Năm TN 2014
77 Nguyễn Hồng Như 28/12/1996 BR - VT Nữ Kinh A03226505 Năm TN 2014
78 Vũ Ngọc Quỳnh Như 10/5/1996 BR - VT Nữ Kinh A03226512 Năm TN 2014
79 Vũ Nguyễn Thanh Hiền 12/9/1996 BR - VT Nam Kinh A03226382 Năm TN 2014
80 Trương Thị Chí Công 27/11/1996 Bình Thuận Nữ Kinh A03226337 Năm TN 2014
81 Hồ Quốc Bảo 20/09/1996 BR - VT Nam Kinh A03226325 Năm TN 2014
82 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 28/05/1997 Tp Hồ chí minh Nữ Kinh B487438 Năm TN 2015
83 Lâm Vĩnh Đạt 28/04/1997 Tp Hồ chí minh Nam Hoa B487447 Năm TN 2015
84 Phạm Văn Đồng 15/02/1997 Ninh Bình Nam Kinh B487452 Năm TN 2015
85 Đỗ Đình Đông Giang 16/09/1997 BR - VT Nữ Kinh B487457 Năm TN 2015
86 Trịnh Thị Thanh Lam 6/10/1997 Thanh Hóa Nữ Kinh B487528 Năm TN 2015
87 Phạm Vũ Hồng Lĩnh 1/1/1997 BR - VT Nam Kinh B487550 Năm TN 2015
88 Nguyễn Tuấn Lộc 19/04/1997 BR - VT Nam Kinh B487557 Năm TN 2015
89 Đặng Thị Ly 3/8/1997 Hải Phòng Nữ Kinh B487562 Năm TN 2015
90 Võ Thị Kiều Nga 28/02/1997 Tp Hồ chí minh Nữ Kinh B487582 Năm TN 2015
91 Nguyễn Thị Thanh Ngân 18/05/1997 BR - VT Nữ Kinh B487586 Năm TN 2015
92 Đặng Huỳnh Nhật 19/08/1997 Tp Hồ Chí Minh Nam Kinh B487611 Năm TN 2015
93 Thiều Ngọc Quân 12/3/1997 Thanh Hóa Nam Kinh B487652 Năm TN 2015
94 Phạm Tuấn Tú 23/2/1997 BR - VT Nam Kinh B487742 Năm TN 2015
95 Lã Thanh Tùng 20/10/1997 Thái Bình Nam Kinh B487749 Năm TN 2015
96 Đào Thị Thu Thảo 2/2/1997 BR - VT Nữ Kinh B487678 Năm TN 2015
97 Nguyễn Thạch Thảo 5/1/1997 BR - VT Nữ Kinh B487681 Năm TN 2015
98 Hồ Thụy Nguyệt Thu 21/09/1997 BR - VT Nữ Kinh B487692 Năm TN 2015
99 Nguyễn Lê Như Thủy 5/9/1997 BR - VT Nữ Kinh B487696 Năm TN 2015
100 Đỗ Tường Vân 9/8/1997 Đồng Nai Nữ Kinh B487761 Năm TN 2015
101 Ngô Hạ Ái Vi 25/04/1997 BR - VT Nữ Kinh B487765 Năm TN 2015
102 Nguyễn Thảo Vy 4/12/1997 BR - VT Nữ Kinh B487777 Năm TN 2015
103 Nguyễn Ngọc Ánh 23/09/1998 Hà Nội Nữ Kinh B1086624 Năm TN 2016
104 Phan Thiệu Bảo 7/3/1998 Khánh Hòa Nam Kinh B1086630 Năm TN 2016
105 Võ Trần Ngọc Diệp 11/5/1998 Tp Hồ chí minh Nữ Kinh B1086638 Năm TN 2016
106 Lê Thanh Duyên 10/1/1998 BR - VT Nữ Kinh B1086648 Năm TN 2016
107 Bùi Thị Kim Duyên 18/08/1998 BR - VT Nữ Kinh B1086647 Năm TN 2016
108 Phạm Võ Tiến Đạt 21/03/1997 BR - VT Nam Kinh B1086660 Năm TN 2016
109 Huỳnh Minh Đức 1/1/1998 BR - VT Nam Kinh B1086662 Năm TN 2016
110 Nguyễn Trần Thái Hà 17/01/1998 BR - VT Nữ Kinh B1086666 Năm TN 2016
111 Ngô Thị Hảo 18/12/1998 Vĩnh Phúc Nữ Kinh B1086671 Năm TN 2016
112 Trần Thị Trúc Hằng 6/2/1998 BR - VT Nữ Kinh B1086675 Năm TN 2016
113 Nguyễn Thị Thu Hiền 12/11/1998 BR - VT Nữ Kinh B1086685 Năm TN 2016
114 Nguyễn Đình Hiếu 28/03/1998 BR - VT Nam Kinh B1086688 Năm TN 2016
115 Trần Quí Huyền 1/5/1998 BR - VT Nữ Kinh B1086705 Năm TN 2016
116 Ngô Quang Khải 14/01/1998 Tp hồ chí minh Nam Kinh B1086713 Năm TN 2016
117 Trần Lê Tuấn Kiệt 23/05/1998 Tp hồ chí minh Nam Kinh B1086718 Năm TN 2016
118 Nguyễn Phương Lâm 18/12/1998 Thái Bình Nam Kinh B1086721 Năm TN 2016
119 Vũ Thị Mai Loan 7/12/1998 Nam Định Nữ Kinh B1086736 Năm TN 2016
120 Trần Hoàng Long 22/09/1998 BR - VT Nam Kinh B1086739 Năm TN 2016
121 Bùi Thị Thoại My 1/8/1998 BR - VT Nữ Kinh B1086752 Năm TN 2016
122 Phạm Thị Hoàng Mỹ 9/4/1998 BR - VT Nữ Kinh B1086754 Năm TN 2016
123 Đỗ Tiến Phát 3/8/1998 BR - VT Nam Kinh B1086795 Năm TN 2016
124 Ngô Minh Quyền 26/02/1998 BR - VT Nam Kinh B1086814 Năm TN 2016
125 Nguyễn Tấn Sang 21/07/1998 Cà Mau Nam Kinh B1086816 Năm TN 2016
126 Đào Văn Sơn 24/09/1997 Hà Nội Nam Kinh B1086818 Năm TN 2016
127 Vũ Nhi 6/2/1998 Tp Hồ Chí Minh Nam Kinh B1086781 Năm TN 2016
128 Nguyễn Yến Nhi 7/10/1998 Đồng Nai Nữ Kinh B1086777 Năm TN 2016
129 Nguyễn Thị Yến Nhi 8/1/1998 BR - VT Nữ Kinh B1086776 Năm TN 2016
130 Hà Nguyễn Huệ Nhiên 8/8/1998 Đồng Nai Nữ Kinh B1086782 Năm TN 2016
131 Nguyễn Thị Hồng Nhung 23/05/1998 BR - VT Nữ Kinh B1086784 Năm TN 2016
132 Đỗ Thành Tân 18/08/1998 BR - VT Nam Kinh B1086824 Năm TN 2016
133 Trần Thị Thu Thảo 1/5/1997 BR - VT Nữ Kinh B1086836 Năm TN 2016
134 Nguyễn Mạnh Thâu 25/08/1997 BR - VT Nam Kinh B1086841 Năm TN 2016
135 Đặng Minh Thủy 4/9/1998 Ninh Thuận Nữ Kinh B1086849 Năm TN 2016
136 Nguyễn Hoàng Anh Thư 7/12/1998 Tp hồ chí minh Nữ Kinh B1086856 Năm TN 2016
137 Phan Thị Thùy Trang 16/01/1998 BR - VT Nữ Kinh B1086864 Năm TN 2016
138 Nguyễn Đặng Minh Triều 6/6/1998 BR - VT Nam Kinh B1086869 Năm TN 2016
139 Trần Thị Ánh Tuyết 7/8/1998 Hà Tĩnh Nữ Kinh B1086893 Năm TN 2016
140 Lại Vũ Vân An 28/07/2000 BR - VT Nữ Kinh B2644101 Năm TN 2018
141 Lê Trần Hoàng Anh 8/7/2000 Tiền Giang Nữ Kinh B2644106 Năm TN 2018
142 Nguyễn Ngọc Anh 12/1/2000 Lào Cai Nữ Kinh B2644108 Năm TN 2018
143 Nguyễn Tiến Anh 13/05/2000 BR - VT Nam Kinh B2644114 Năm TN 2018
144 Phạm Minh Anh 19/09/2000 Thanh Hóa Nữ Kinh B2644118 Năm TN 2018
145 Phạm Kiều Anh 20/10/2000 BR - VT Nữ Kinh B2644117 Năm TN 2018
146 Phạm Trần Thế Anh 19/12/2000 BR - VT Nam Kinh B2644121 Năm TN 2018
147 Trương Hoàng Anh 14/06/2000 BR - VT Nam Kinh B2644123 Năm TN 2018
148 Võ Hoàng Anh 21/04/2000 Trà Vinh Nam Kinh B2644124 Năm TN 2018
149 Vũ Minh Anh 19/05/2000 BR - VT Nữ Kinh B2644125 Năm TN 2018
150 Nguyễn Quốc Anh 29/09/2000 BR - VT Nam Kinh B2644111 Năm TN 2018
151 Vũ Viết Đức 12/9/2000 BR - VT Nam Kinh B2644164 Năm TN 2018
152 Nguyễn Minh Chiến 29/09/2000 Hải Phòng Nam Kinh B2644136 Năm TN 2018
153 Phạm Hồng Diễm 30/11/2000 BR - VT Nữ Kinh B2644143 Năm TN 2018
154 Hồ Anh Dũng 2/3/2000 BR - VT Nam Kinh B2644146 Năm TN 2018
155 Trần Thị Ngọc Duyên 2/12/2000 BR - VT Nữ Kinh B2644154 Năm TN 2018
156 Nguyễn Khoa Đảnh 13/12/2000 BR - VT Nam Kinh B2644156 Năm TN 2018
157 Đoàn Cẩm Ly 23/08/2000 BR - VT Nữ Kinh B2644248 Năm TN 2018
158 Trần Phương Liên 26/06/2000 Nam Định Nữ Kinh B2644222 Năm TN 2018
159 Bùi Ngọc Khánh Linh 25/05/2000 BR - VT Nam Kinh B2644223 Năm TN 2018
160 Huỳnh Nhật Linh 15/01/2000 BR - VT Nữ Kinh B2644226 Năm TN 2018
161 Dương Nguyễn Hoa Long 1/2/2000 BR - VT Nữ Kinh B2644237 Năm TN 2018
162 Khúc Thành Long 7/2/2000 BR - VT Nam Kinh B2644239 Năm TN 2018
163 Khúc Vũ Long 7/2/2000 BR - VT Nam Kinh B2644240 Năm TN 2018
164 Ngô Đình Phi Long 23/09/2000 BR - VT Nam Kinh B2644241 Năm TN 2018
165 Trương Đức Nhật Minh 21/03/2000 BR - VT Nam Kinh B2644260 Năm TN 2018
166 Dương Nguyễn Hoàng Ngân 10/3/2000 BR - VT Nữ Kinh B2644271 Năm TN 2018
167 Ngô Dạ Ngân 4/7/2000 BR - VT Nữ Kinh B2644275 Năm TN 2018
168 Vũ Bảo Ngân 20/07/2000 Tp Hồ Chí Minh Nữ Kinh B2644277 Năm TN 2018
169 Hoàng Trọng Nghĩa 31/08/2000 BR - VT Nam Kinh B2644280 Năm TN 2018
170 Bùi Đan Bích Ngọc 17/06/2000 BR - VT Nữ Kinh B2644281 Năm TN 2018
171 Hoàng Lê Bảo Ngọc 2/8/2000 BR - VT Nữ Kinh B2644282 Năm TN 2018
172 Lý Thảo Nguyên 22/09/2000 BR - VT Nữ Kinh B2644290 Năm TN 2018
173 Nguyễn Minh Nguyên 26/11/2000 BR - VT Nam Kinh B2644291 Năm TN 2018
174 Đỗ Minh Nguyệt 19/11/2000 BR - VT Nữ Kinh B2644294 Năm TN 2018
175 Đồng Thị Trang Nhung 18/08/2000 Bình Phước Nữ Kinh B2644306 Năm TN 2018
176 Bùi Trần Bảo Như 3/12/2000 BR - VT Nữ Kinh B2644310 Năm TN 2018
177 Lâm Tâm Như 17/02/2000 BR - VT Nữ Kinh B2644312 Năm TN 2018
178 Đỗ Thị Mỹ Huệ 6/5/2000 BR - VT Nữ Kinh B2644202 Năm TN 2018
179 Nguyễn Thị Lan Hương 28/05/2000 BR - VT Nữ Kinh B2644210 Năm TN 2018
180 Lê Phúc Hiền 7/1/2000 BR - VT Nam Kinh B2644182 Năm TN 2018
181 Lê Thị Diệu Hiền 17/10/2000 BR - VT Nữ Kinh B2644183 Năm TN 2018
182 Nguyễn Vũ Thanh Hiền 4/3/2000 BR - VT Nữ Kinh B2644184 Năm TN 2018
183 Nguyễn Việt Hiệp 26/07/2000 BR - VT Nam Kinh B2644187 Năm TN 2018
184 Bùi Huỳnh Minh Hiếu 12/9/2000 Tp Hồ Chí Minh Nam Kinh B2644188 Năm TN 2018
185 Lê Thị Thúy Hoa 3/1/2000 BR - VT Nữ Kinh B2644193 Năm TN 2018
186 Nguyễn Huy Hoàng 31/01/2000 BR - VT Nam Kinh B2644199 Năm TN 2018
187 Mã Khải Hoàng 1/11/2000 Tp Hồ Chí Minh Nam Kinh B2644197 Năm TN 2018
188 Phan Thị Hồng 6/1/2000 BR - VT Nữ Kinh B2644200 Năm TN 2018
189 Phan Bảo Hân 21/06/2000 BR - VT Nữ Kinh B2644179 Năm TN 2018
190 Nguyễn Phúc Khang 10/4/2000 BR - VT Nam Kinh B2644212 Năm TN 2018
191 Nguyễn Hoàng Gia Khánh 23/08/2000 BR - VT Nam Kinh B2644215 Năm TN 2018
192 Nguyễn Trần Anh Khoa 11/09/200 BR - VT Nam Kinh B2644216 Năm TN 2018
193 Ngô Duy Khương 7/9/2000 BR - VT Nam Kinh B2644217 Năm TN 2018
194 Lê Thanh Phong 23/10/2000 BR - VT Nam Kinh B2644319 Năm TN 2018
195 Đinh Thị Anh Phương 15/11/2000 Quảng Bình Nữ Kinh B2644327 Năm TN 2018
196 Trần Ngọc Hà Phương 12/7/2000 BR - VT Nữ Kinh B2644336 Năm TN 2018
197 Bùi Minh Quang 18/08/2000 BR - VT Nam Kinh B2644337 Năm TN 2018
198 Nguyễn Cao Sơn 16/08/2000 BR - VT Nam Kinh B2644347 Năm TN 2018
199 Nguyễn Thiện Tâm 4/7/2000 BR - VT Nam Kinh B2644354 Năm TN 2018
200 Bùi Đức Thắng 26/04/2000 BR - VT Nam Kinh B2644379 Năm TN 2018
201 Hồ Huy Thắng 22/09/2000 Thanh Hóa Nam Kinh B2644380 Năm TN 2018
202 Nguyễn Lê Thiện Thanh 16/02/2000 BR - VT Nữ Kinh B2644367 Năm TN 2018
203 Lê Phương Thảo 8/2/2000 BR - VT Nữ Kinh B2644369 Năm TN 2018
204 Lê Thị Thanh Thảo 11/6/2000 BR - VT Nữ Kinh B2644370 Năm TN 2018
205 Ngô Thị Thanh Thảo 8/3/2000 Tp Hồ Chí Minh Nữ Kinh B2644371 Năm TN 2018
206 Võ Hoài Thương 8/5/2000 Quảng Bình Nữ Kinh B2644404 Năm TN 2018
207 Nguyễn Hoàng Anh Thy 20/04/2000 Tp Hồ Chí Minh Nữ Kinh B2644405 Năm TN 2018
208 Phạm Khả Thy 14/04/2000 BR - VT Nữ Kinh B2644406 Năm TN 2018
209 Trịnh Duy Toàn 18/04/2000 Tây Ninh Nam Kinh B2644412 Năm TN 2018
210 Nguyễn Thị Kiều Trang 15/01/2000 BR - VT Nữ Kinh B2644414 Năm TN 2018
211 Phan Hoàng Trang 22/12/2000 Tp Hồ Chí Minh Nữ Kinh B2644415 Năm TN 2018
212 Phan Thị Quỳnh Trang 10/4/2000 BR - VT Nữ Kinh B2644416 Năm TN 2018
213 Nguyễn Thị Thục Trinh 6/9/2000 BR- VT Nữ Kinh B2644427 Năm TN 2018
214 Nguyễn Thanh Trung 17/03/2000 BR - VT Nam Kinh B2644431 Năm TN 2018
215 Vũ Đăng Trường 2/5/2000 BR - VT Nam Kinh B2644433 Năm TN 2018
216 Phạm Lê Hoàng Tuấn 20/12/2000 Tp Hồ Chí minh Nam Kinh B2644440 Năm TN 2018
217 Lê Nguyễn Hạnh Uyên 2/10/2000 BR - VT Nữ Kinh B2644446 Năm TN 2018
218 Nguyễn Trần Phương Uyên 23/02/2000 BR - VT Nữ Kinh B2644449 Năm TN 2018
219 Vũ Lê Uyên 21/06/2000 BR - VT Nữ Kinh B2644450 Năm TN 2018
220 Lê Thu Vy 20/11/2000 BR - VT Nữ Kinh B2644462 Năm TN 2018
221 Trần Thị Trường Vy 15/04/2000 BR - VT Nữ Kinh B2644467 Năm TN 2018

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Đề kiểm tra và đáp án tham khảo, luyện tập trong thời gian nghỉ học để phòng bệnh nCoV-19 (Trạng thái: Đang cập nhật - Ngày cập nhật mới nhất: 10h00 08/04/2020)   Khối 10: - Toán (Cập nhật 10h00 ngày 08/04/2020) - Lý (Cập nhật 8h30 ngày 25/03/2020) - Hóa (Cập nhật 10h00 ngày 08/04/2020) - Văn (Cập nhật 8h30 ngày 25/03/2020) - Anh (Cập nhật 10h00 ngày 08/04/2020) - Địa (Cập nhật 8h30 ngày 25/03/2020) - ...
Tin mới