Bảng quảng cáo
Thông báo: Năm học 2017 – 2018 trường THPT Châu Thành sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1957 – 2017) dự kiến vào các ngày 17,18/11/2017
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ tại văn phòng trường THPT Châu Thành hoặc SĐT: (064) 3825126                                          
Thứ ba, Ngay 22/1/2019 
GIÁO ÁN MẪU
Tập hợp các bài giảng E-Learning của các tổ năm học 2013-2014 1. Anh Văn - GV: Võ Hồng Lê Uyên - English 12 - Unit 16 - Part E: Language focus - Grammar: Adverbial Clause of Time 2. GDCD - GV: Phạm Minh Lương - Bài 11 - Chính sách dân số và giải quyết việc làm 3. Hóa học - GV: Nguyễn Trung Duẫn - Lớp 10 cơ bản - Bài 32 - Hiđrosunfua, lưu huỳnh đioxit và lưu huỳnh trioxit 4. Sinh học - GV: Nguyễn Thị Vân Anh - Lớp 10 cơ...


Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Tin mới