Bảng quảng cáo
Thông báo: Năm học 2017 – 2018 trường THPT Châu Thành sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1957 – 2017) dự kiến vào các ngày 17,18/11/2017
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ tại văn phòng trường THPT Châu Thành hoặc SĐT: (064) 3825126                                          
Thứ ba, Ngay 22/1/2019 
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
    Bộ GDĐT đã ban hành thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 về sửa đổi Điều lệ trường trung học. Chúng tôi so sánh với Điều lệ ban hành năm 2007; sử dụng mảu chữ để đọc giả tham khảo sự sửa đổi.   Vài chi tiết đáng chú ý như: Có thêm chức danh "cán bộ làm công tác tư vấn cho học sinh", sửa đổi số tuổi đi học trễ, số lần lưu ban trong mỗi cấp học.    Xin giới...
Kỷ niệm 66 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945) và Quốc Khánh (2/9/1945)DIỄN BIẾN CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 Ở BÀ RỊA – VŨNG TÀU - Đêm 9/3/1945, phát xít Nhật đảo chính, hất cẳng Pháp trên toàn cõi Đông Dương. Ban Thường vụ TW Đảng họp tại Đình Bảng (Bắc Ninh) đêm 9/3 ra chủ trương: “Phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa”. - Tháng...
Xin giới thiệu  Luật Giáo dục do Quốc Hội ban hành năm 2005. Click vào đây    LuatGiaoDuc để xem hay down vê máy tham khảo
  Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tháng 1 năm 2008 đã ra Nghị quyết 20-NQ/TW về "tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Nghị quyết mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất lớn trong giai đoạn phát triển đến 2020. Chúng tôi trích đăng nguyên văn Nghị quyết :       Nghị quyết 20-NQ/TW
   Chính phủ nhắc nhở các trường học có kế hoạch tiếp tục phổ biến Nghị quyết 32/2007 ban hành vào tháng 6 năm 2007 về vấn đề an toàn giao thông để toàn thể học sinh thông suốt và chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết.    Trường THPT Châu Thành trích đăng vài đoạn văn bản có liên hệ trực tiếp đến học sinh. Để xem toàn văn nghị quyết thì click vào     NGHỊ QUYẾT...
   Nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm ngày lễ QTPN 8/3/2009, đồng thời phục vụ chủ đề của hoạt động NGLL tháng 2 tìm hiểu về trách nhiệm và quyền lợi của phụ nữ Việt Nam, chúng tôi giới thiệu toàn văn bản Luật bình đẳng giới để GV và HS tham khảo. QUỐC HỘI Số: 73/2006/QH11   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập -...
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Tin mới