Bảng quảng cáo
Thông báo: Năm học 2017 – 2018 trường THPT Châu Thành sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1957 – 2017) dự kiến vào các ngày 17,18/11/2017
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ tại văn phòng trường THPT Châu Thành hoặc SĐT: (064) 3825126                                          
Thứ ba, Ngay 22/1/2019 
Tổ Hành chính năm học 2011-2012

 

        Họ tên                                     Năm sinh                       Chức vụ

   Trần Thị Thu Liễu                           1971                            Kế toán - Tổ trưởng

   Phạm Thị Dung                              1961                             Thủ thư

   Văn Lê Minh Khánh                         1985                            Văn thư

   Bùi Thị Ngọc Thủy                          1977                             Giáo vụ

   Nguyễn Thị Nga                             1985                              Y tế

   Lê Thị Yến Nhi                               1987                              Thủ quỹ

   Phan Thị Thương                           1971                              Tạp vụ

   Phạm Thị Yến                                1974                              Tạp vụ

   Đinh Thị Hoan                                1970                              Tạp vụ

   Phạm Văn Hợp                              1957                                Bảo vệ

   Lê Văn Như                                  1955                                Bảo vệ

   Ông Kiệt                                      1960                                Giám thị

   Nguyễn Minh Hóa                          1960                               Giám thị

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Tin mới